Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. siječnja 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – SC Mitliv Exim SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(predmet C-9/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti (Visoki sud u Bukureštu, Rumunjska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Mitliv Exim SRL

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 2. i članka 273. Direktive Vijeća 2006/[1]12 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravila i članka 325. UFEU-a, u okolnostima poput onih iz glavnog postupka, tumačiti na način da im se protive nacionalne odredbe poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, kojima se dopuštaju sljedeće situacije:

- isplata iznosa za štetu nastalu počinjenjem kaznenog djela, utvrđenu tijekom preliminarne istrage na temelju različitom od poreznog potraživanja.

- naknadna provedba porezne inspekcije, usporedno s kaznenim postupkom u kojemu je optuženom poreznom obvezniku stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela utaje poreza, u kojoj inspekciji su utvrđene njegove dodatne porezne obveze, kako za razdoblje tako i za iznos koji je već stavljen na raspolaganje državnim tijelima tijekom preliminarne istrage, iako je odluka o upravnoj pritužbi protiv akata donesenih tijekom inspekcije odgođena do okončanja kaznenog postupka;

- okončanje prvostupanjskog kaznenog postupka osudom optuženika za, inter alia, solidarnu isplatu cjelokupnog iznosa za koji je tijekom preliminarne istrage utvrđeno da duguju svi optuženici, unatoč tome što je na teret obveznika o kojem je riječ utvrđen samo dio iznosa, koji je on već platio, i u kojoj su mjeri svi ti elementi prekomjerni u odnosu na poreznog obveznika o kojem je riječ.

U okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, je li neuzimanje u obzir od strane državnih tijela, u poreznom smislu, isplate izvršene prije nego što su upravne i kaznenopravne sankcije postale konačne, s obzirom na to da se isplata odnosila na jedan dio porezne obveze utvrđene na teret poreznog obveznika, čak i u svrhu osiguravanja cilja naplate financijskih obveza prema državi i borbe protiv prijevare, u skladu s pravnim načelima prava Unije općenito te osobito s načelom ne bis in idem.

S obzirom na odgovore na pitanja [1] i [2], treba li pravo Europske unije tumačiti na način da mu se protive nacionalne odredbe poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, koje ne smatraju ubiranjem poreza protivnim pravu Unije […] slučaj u kojemu je porezni obveznik štetu nastalu kaznenim djelom naknadio u tijeku preliminarne istrage kako bi ishodio smanjenje visine kazne za polovicu, u nedostatku poreznog potraživanja od nadležnih tijela ili pravomoćne presude kaznenog suda, ali porezna tijela tijekom porezne inspekcije, na njegov teret utvrde postojanje dodatnih poreznih obveza kako za razdoblje tako i za iznos koji je već stavljen na raspolaganje državnim tijelima, pri čemu je porez naplaćen bez osnove od trenutka isplate do trenutka utvrđenja porezne obveze na temelju poreznog potraživanja ili pravomoćne kaznene presude.

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)