Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 9. november 2018 – Ascopiave SpA m.fl. mod Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

(Sag C-711/18)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA og Unigas Distribuzione Srl

Sagsøgte: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri og Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Præjudicielt spørgsmål

Giver EU-retten, og særligt de fælles regler for det indre marked for elektricitet og naturgas, og retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning mulighed for en anvendelse med tilbagevirkende kraft af kriterier til fastsættelse af tilbagekøbsværdien til fordel for tidligere koncessionshavere, og har de således indvirkning på etablerede aftaleforhold, eller er denne anvendelse – også i lyset af proportionalitetsprincippet – begrundet i behovet for at beskytte andre almene interesser med EU-retlig betydning som led i behovet for at opnå en forbedret beskyttelse af den frie konkurrence på referencemarkedet kombineret med en øget beskyttelse af tjenesteydelsens brugere, som indirekte vil kunne opleve virkningerne af en eventuel forhøjelse af tilbagekøbsværdien til fordel for tidligere koncessionshavere?

____________