Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 9.11.2018 – Ascopiave SpA ym. v. Ministero dello Sviluppo Economico ym.

(asia C-711/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA ja Unigas Distribuzione Srl

Vastapuolet: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri ja Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeutta ja erityisesti sähköenergian ja maakaasun sisämarkkinoita varten säädettyjä yhteisiä oikeussääntöjä sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksen suojan periaatetta tulkittava siten, että ne sallivat sellaisten kriteerien taannehtivan soveltamisen, joiden mukaisesti määritetään aiemmille konsessionhaltijoille tarkoitetun korvauksen määrä, mikä vaikuttaa aikaisempiin kaupallisiin suhteisiin, vai voidaanko taannehtiva soveltaminen oikeuttaa myös suhteellisuusperiaatteen kannalta tarkasteltuna vaatimuksella suojata muita Euroopan unionissa merkityksellisiä julkisia intressejä, jotka liittyvät vaatimukseen turvata paremmin kyseisten markkinoiden kilpailun rakenne, samalla kun suojataan paremmin palvelun käyttäjiä, jotka saattaisivat välillisesti joutua kärsimään haittaa aiemmille konsessionhaltijoille tarkoitettujen summien mahdollisesta korottamisesta?

____________