Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ascopiave SpA i dr. protiv Ministero dello Sviluppo Economico i dr.

(predmet C-711/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Tuženici: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Prethodno pitanje

Dopuštaju li pravo Unije, a osobito zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije i prirodnog plina, te načela pravne sigurnosti i legitimnog očekivanja, retroaktivnu primjenu kriterija za utvrđivanje iznosa povrata koji se moraju isplatiti prijašnjim koncesionarima što utječe na prijašnje ugovorne odnose, ili je takva primjena, čak i s obzirom na načelo proporcionalnosti, opravdana potrebom zaštite javnih interesa koji su od europske važnosti, a odnose se na potrebu poboljšanja zaštite tržišnog natjecanja na ciljanom tržištu te na bolju zaštitu korisnika usluge koji bi, neizravno, mogli snositi učinke eventualnog povećanja iznosa koji se moraju isplatiti prijašnjim koncesionarima.

____________