Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ascopiave SpA és társai kontra Ministero dello Sviluppo Economico és társai

(C-711/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl – Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Alperesek: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unió joga, és különösen a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok, valamint a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve lehetővé teszik-e azt, hogy visszaható hatállyal lehessen alkalmazni a volt koncessziójogosultaknak járó megtérítések értéke meghatározásának kritériumait, a korábbi kereskedelmi viszonyokra is kihatással, vagy ezt az alkalmazást – az arányosság elvének fényében is – a közérdekek védelmének azon európai relevanciájú követelménye igazolja, amelyek azon követelményre vonatkoznak, hogy lehetővé váljon a referenciapiac versenyhelyzetének hatékonyabb védelme a szolgáltatás igénybevevőinek hatékonyabb védelme mellett, akik közvetett módon szenvedhetik el a volt koncessziójogosultakat illető összegek esetleges növekedésének hatásait?

____________