Language of document :

2018 m. lapkričio 9 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ascopiave SpA ir kt. / Ministero dello Sviluppo Economico ir kt.

(Byla C-711/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl – Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Atsakovės: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos teise ir konkrečiai elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosiomis taisyklėmis bei teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principais leidžiama atgaline data taikyti kompensacijų buvusiems koncesininkams dydžio nustatymo kriterijus, darant poveikį ankstesniems sutartiniams santykiams, arba, ar toks taikymas, taip pat atsižvelgiant į proporcingumo principą, yra pagrįstas poreikiu ginti kitus Europai svarbius viešuosius interesus, susijusius su poreikiu užtikrinti geresnę atitinkamos rinkos konkurencingumo apsaugą, taip pat suteikti didesnę apsaugą paslaugos vartotojams, kurie galėtų patirti netiesioginį poveikį dėl galimo buvusiems koncesininkams mokėtinų sumų padidėjimo?

____________