Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ascopiave SpA u.c./Ministero dello Sviluppo Economico u.c.

(Lieta C-711/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl – Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Atbildētājas: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesības un it īpaši kopīgie noteikumi par elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu un tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi ļauj ar atpakaļejošu spēku piemērot kritērijus bijušajiem koncesionāriem izmaksājamo kompensāciju noteikšanai, skarot agrāk pastāvošās darījumattiecības, vai arī šāda piemērošana, tostarp ņemot vērā samērīguma principu, var tikt attaisnota ar prasību aizsargāt citas Eiropas nozīmes sabiedrības intereses saistībā ar prasību uzlabot konkurences aizsardzību references tirgū un nodrošināt labāku aizsardzību pakalpojuma izmantotājiem, kuriem var būt netieši jāuzņemas bijušajiem koncesionāriem izmaksājamo summu palielinājuma radītais slogs?

____________