Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 9 noiembrie 2018 – Ascopiave SpA și alții/Ministero dello Sviluppo Economico și alții

(Cauza C-711/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamante: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Pârâți: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii Europene și în special normele comune privind piața internă a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și principiile certitudinii juridice și încrederii legitime se opun aplicării retroactive a criteriilor de determinare a cuantumului rambursărilor cuvenite foștilor concesionari care afectează raporturi contractuale anterioare sau o astfel de aplicare este justificată, inclusiv în lumina principiului proporționalității, de cerința de a proteja alte interese publice, cu relevanță europeană, aferente cerinței de a permite o mai bună protecție a poziției concurențiale a pieței de referință, împreună cu protecția sporită a utilizatorilor serviciului care ar putea suporta, în mod indirect, efectele unei eventuale majorări a sumelor cuvenite foștilor concesionari?

____________