Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 9. novembra 2018 – Ascopiave SpA in drugi/Ministero dello Sviluppo Economico in drugi

(Zadeva C-711/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl - Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Tožene stranke: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije in zlasti skupna pravil notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom ter načeli pravne varnosti in zaupanja v pravo razlagati tako, da dovoljujejo retroaktivno uporabo meril za določitev višine povračil, do katerih so upravičeni nekdanji koncesionarji, ki posega v prejšnja pogodbena razmerja, oziroma ali je takšna uporaba – tudi z vidika sorazmernosti – utemeljena zaradi potrebe po zagotavljanju varstva drugih splošnih interesov, upoštevnih na evropski ravni in povezanih s potrebo po zagotavljanju boljšega varstva konkurence na zadevnem trgu ob sočasnem zagotavljanju večjega varstva odjemalcev, ki bi lahko posredno občutili posledice morebitnega povišanja zneskov, do katerih so upravičeni nekdanji koncesionarji?

____________