Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 9 (Tšehhi Vabariik) 12. veebruaril 2019 – XR versus Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(kohtuasi C-107/19)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Obvodní soud pro Prahu 9

Põhikohtuasja pooled

Hageja: XR

Kostja: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Eelotsuse küsimused

1.    Kas vaheaega, mille jooksul peab töötaja väljakutse korral olema oma tööandjale kättesaadav kahe minuti jooksul, tuleb käsitada „tööajana“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta1 artikli 2 tähenduses?

2.    Kas eelmises punktis nimetatud küsimuse hindamist mõjutab asjaolu, et [pausi] sellist katkestust väljakutse korral esineb ainult juhuslikult ja ettearvamatult, või see, kui sageli selliseid katkestusi esineb?

3.    Kas esimese astme kohus võib juhul, kui kõrgema astme kohus on tema otsuse tühistanud ja selle talle uuesti läbivaatamiseks tagasi saatnud, talle siduva kõrgema astme kohtu õigusliku arvamuse täitmata jätta, kui see arvamus on vastuolus ELi õigusega?

____________

1 ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381.