Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 9 (Tšekki) on esittänyt 12.2.2019 – XR v. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(asia C-107/19)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obvodní soud pro Prahu 9

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XR

Vastaaja: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko taukoa, jonka aikana työntekijän on oltava työnantajansa käytettävissä kahden minuutin kuluessa, jos tulee hälytys, pidettävä tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY1 2 artiklassa tarkoitettuna ”työaikana”?

Vaikuttaako edellisen kysymyksen osalta tehtävään arviointiin se, että tällainen tauon keskeytyminen siinä tapauksessa, että tulee hälytys, tapahtuu ainoastaan satunnaisesti ja ennakoimattomasti, tai tapauksen mukaan se, miten usein tauko keskeytyy?

Voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka antaa ratkaisun sen jälkeen, kun ylempi tuomioistuin on kumonnut sen ratkaisun ja asia on palautettu sen käsiteltäväksi, jättää noudattamatta ylemmän tuomioistuimen esittämää oikeudellista näkemystä, joka sitoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, jos kyseinen näkemys on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa?

____________

1 EUVL 2003, L 299, s. 9.