Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2019. uputio Obvodní soud pro Prahu 9 (Češka Republika) – XR protiv Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(predmet C-107/19)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu 9

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XR

Tuženik: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Prethodna pitanja

Treba li stanku tijekom koje se zaposlenik mora u slučaju hitne intervencije staviti na raspolaganje poslodavcu u roku od dvije minute, smatrati „radnim vremenom” u smislu članka 2. Direktive 2003/88/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena?

Utječe li na ocjenu izvršenu u odnosu na prvo prethodno pitanje činjenica da do takvog prekida [stanke] u slučaju hitne intervencije dolazi samo nasumično i nepredviđeno ili, ovisno o slučaju, na nju utječe učestalost takvog prekida?

Može li prvostupanjski sud, odlučujući nakon što je njegovu odluku ukinuo viši sud i vratio predmet na ponovno suđenje, ne postupiti u skladu s pravnim mišljenjem višeg suda koje je obvezujuće za prvostupanjski sud, ako se to mišljenje protivi pravu Unije?

____________

1 SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)