Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodní soud pro Prahu 9 (Republica Cehă) la 12 februarie 2019 – XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(Cauza C-107/19)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Obvodní soud pro Prahu 9

Părțile din procedura principală

Reclamant: XR

Pârâtă: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Întrebările preliminare

Perioada de pauză în cursul căreia angajatul trebuie să fie la dispoziția angajatorului său în cel mult două minute, în cazul unei deplasări de urgență la intervenție, trebuie considerată „timp de lucru” în sensul articolului 2 din Directiva 2003/88/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru?

Faptul că o astfel de întrerupere [a pauzei] în cazul unei deplasări de urgență la intervenție survine doar în mod ocazional și imprevizibil sau, după caz, frecvența cu care intervine o astfel de întrerupere are o incidență asupra analizei întrebării de mai sus?

O instanță de prim grad de jurisdicție care se pronunță după ce hotărârea sa a fost anulată de o instanță superioară, iar cauza i-a fost trimisă spre rejudecare, poate să nu respecte opinia juridică formulată de instanța superioară, care este obligatorie pentru instanța de prim grad de jurisdicție, în cazul în care această opinie contravine dreptului Uniunii?

____________

1     JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3.