Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 9 (Češka republika) 12. februarja 2019 – XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Zadeva C-107/19)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu 9

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XR

Tožena stranka: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba odmor, ko mora biti delavec svojemu delodajalcu na voljo v dveh minutah, če gre za nujni poziv, šteti za „delovni čas“ v smislu člena 2 Direktive 2003/88/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa?

Ali na presojo zgornjega vprašanja vpliva dejstvo, da je taka prekinitev [odmora] v primeru nujnega poziva samo slučajna in nepredvidljiva oziroma, odvisno od primera, kako pogosto do take prekinitve pride?

Ali lahko sodišče prve stopnje, ki odloča po tem, ko je višje sodišče razveljavilo njegovo sodbo in mu jo vrnilo v ponovno razsojanje, ne upošteva pravnega mnenja, ki ga je izrazilo višje sodišče in ki je zavezujoče za sodišče prve stopnje, če je to mnenje v nasprotju s pravom Unije?

____________

1 UL 2003 L 299, str. 9