Language of document :

Žalba koju je 1. veljače 2019. podnijela Republika Litva protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 22. studenoga 2019. u predmetu T-508/15 Republika Litva protiv Europske komisije

(predmet C-79/19 P)

Jezik postupka: litavski

Stranke

Žalitelj: Republika Litva (zastupnica: R. Krasuckaitė)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T- 508/151 (u daljnjem tekstu: pobijana presuda) u dijelu u kojem je Opći sud tom presudom odbio njegovu tužbu kojom se tražilo poništenje Provedbene odluke Europske komisije (EU) 2015/1119 od 22. lipnja 2015.;

poništi Provedbenu odluku Europske komisije (EU) 2015/1119 od 22. lipnja 2015.2 ili vrati pobijanu presudu Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Litva zahtijeva ukidanje presude Općeg suda u predmetu T-508/15 na sljedećim pravnim temeljima:

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava utvrdivši, u točki 83. pobijane presude, da se odstupanje iz članka 33.m točke 1. Uredbe br. 1257/19993 odnosi samo na dob osoba koje prenose farmu, s obzirom da je ta odredba očito povezana s mliječnom kvotom kao dokazom komercijalne poljoprivredne proizvodnje.

2.    Opći sud također je iskrivio činjenice u točkama 74. do 79. pobijane presude zaključivši da vlada Republike Litve nije dokazala da je mliječna kvota značila da se podnositelj zahtjeva bavio komercijalnom poljoprivrednom proizvodnjom, što u biti nije odgovaralo dokumentaciji predmeta koja mu je bila podnesena.

____________

1 Presuda Općeg suda (četvrto vijeće) od 22. studenoga 2018., Republika Litva protiv Europske komisije, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (SL 2015., L 182, str. 39.)

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL 1999., L 160, str. 80.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 1., str. 93.)