Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-508/15. sz., Litván Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2018. november 22-én hozott ítélete ellen a Litván Köztársaság által 2019. február 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-79/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Fellebbező: Litván Köztársaság (képviselő: R. Krasuckaitė)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-508/15. sz. ügyben hozott ítéletét1 (a továbbiakban: megtámadott ítélet) annyiban, amennyiben ezen ítéletben a Törvényszék elutasította a 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozat megsemmisítése iránti keresetet;

semmisítse meg a 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozatot,2 vagy felülvizsgálat céljából utalja vissza a megtámadott ítéletet a Törvényszék elé;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Litván Köztársaság az alábbi jogalapokra tekintettel kéri a Törvényszék T-508/15. sz. ügyben hozott ítéletének megsemmisítését:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megtámadott ítélet 83. pontjában megállapította, hogy az 1257/1999 rendelet3 33m. cikkének (1) bekezdésében előírt eltérés kizárólag a mezőgazdasági üzem átruházójának az életkorára vonatkozik, mivel e rendelkezés nyilvánvalóan a tejkvótára mint az üzleti célú mezőgazdasági tevékenység bizonyítékára irányul.

A Törvényszék továbbá a megtámadott ítélet 74–79. pontjában elferdítette a tényeket annak megállapításával, hogy a Litván Köztársaság nem bizonyította, hogy a tejkvóta fenntartása azt jelentette, hogy a felperes üzleti célú mezőgazdasági tevékenységet folytatott, ami lényegében nem felel meg a Törvényszék elé terjesztett ügy irataiban foglaltaknak.

____________

1 A Törvényszék (negyedik tanácsi) T-508/15. sz., Litván Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2018. november 22-én hozott ítélete (EU:T:2018:828).

2 HL 2015. L 182., 39. o.

3 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999. L 160., 80. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 391. o.).