Language of document :

Recurs introdus la 1 februarie 2019 de Republica Lituania împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 noiembrie 2018 în cauza T-508/15, Republica Lituania/Comisia Europeană

(Cauza C-79/19 P)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Recurentă: Republica Lituania, atstovaujama R. Krasuckaitės

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-508/151 (denumită în continuare „hotărârea atacată”), în măsura în care Tribunalul a respins acțiunea în anulare împotriva Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 din 22 iunie 2015;

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/11192 a Comisiei din 22 iunie 2015 sau trimiterea hotărârii atacate Tribunalului spre reexaminare;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Lituania solicită anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-508/15 pentru următoarele motive:

1. Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a constatat, la punctul 83 din hotărârea atacată, că derogarea prevăzută la articolul 33n alineatul (1) din Regulamentul nr. 1257/19993 făcea referire doar la vârsta persoanelor care cesionează exploatări agricole, deoarece această dispoziție este în mod evident legată și de cota de lapte, ca element de probă privind o activitate agricolă comercială.

2. Tribunalul a denaturat deopotrivă faptele constatând, la punctele 74-79 din hotărârea atacată, că guvernul lituanian nu a demonstrat că deținerea unei cote de lapte presupunea exercitarea de către reclamant a unei activităţi agricole comerciale, ceea ce nu corespundea în esență cu documentele cauzei care i-au fost comunicate.

____________

1 Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 22 noiembrie 2018, Lituania/Comisia, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (JO 2015, L 182, p. 39).

3 Regulamentul (CE) NR. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO 1999, L 160, p. 80, Ediţie specială, 03/ol. 28, p. 134).