Language of document :

Pritožba, ki jo je Republika Litva vložila 1. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 22. novembra 2018 v zadevi T-508/15, Republika Litva/Evropska komisija

(Zadeva C-79/19 P)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Pritožnica: Republika Litva (zastopnik: R. Krasuckaitė)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-508/151 (v nadaljevanju: izpodbijana sodba) v delu, v katerem je Splošno sodišče s to sodbo zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Evropske komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015;

razglasi ničnost Izvedbenega sklepa Evropske komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 20152 ali zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Republika Litva v utemeljitev predloga za razveljavitev sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-508/15 navaja ta razloga:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 83 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se odstopanje iz člena 33m(1) Uredbe št. 1257/19993 nanaša zgolj na starost oseb, ki prenašajo kmetijo, ker se ta določba očitno nanaša na mlečne kvote kot dokaz tržne kmetijske proizvodnje.

Splošno sodišče je v točkah od 74 do 79 izpodbijane sodbe izkrivilo dejstva s tem, da je ugotovilo, da vlada Republike Litve ni dokazala, da je mlečna kvota pomenila, da je pritožnica opravljala tržno kmetijsko proizvodnjo, kar v bistvu ni ustrezalo dokumentaciji zadeve, ki mu je bila predložena.

____________

1 Sodba Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 22. novembra 2018, Republika Litva/Evropska komisija, T-508/15 (EU:T:2018:828).

2 (UL 2015 L 182, str. 39).

3 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 25, str. 391).