Language of document :

2019 m. vasario 14 d. Hamas pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) sprendimo byloje T-400/10 RENV, Hamas / Taryba

(Byla C-122/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Hamas, atstovaujama advokato L. Glock

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Prancūzijos Respublika, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 14 d. Sprendimą Hamas / Taryba, T-400/10 RENV, kiek juo atmestas prašymas panaikinti šiuos aktus:

2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimą 2011/430/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (OL L 188, 2011, p. 47), 2011 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2011/872/BUSP (OL L 343, 2011, p. 54), 2012 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimą 2012/333/BUSP (OL L 165, 2012, p. 72), 2012 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą 2012/765/BUSP (OL L 337, 2012, p. 50), 2013 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimą 2013/395/BUSP (OL L 201, 2013, p. 57), 2014 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimą 2014/72/BUSP (OL L 40, 2014, p. 56) ir 2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/483/BUSP (OL L 217, 2014, p. 35), kuriais atnaujinamas ar iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas, ir atitinkamai panaikinami sprendimai 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 ir 2014/72,

taip pat

2011 m. liepos 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 687/2011 (OL L 188, 2011, p. 2), 2011 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 1375/2011 (OL 2011, L 343, p. 10), 2012 m. birželio 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 542/2012 (OL L 165, 2012, p. 12), 2012 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 1169/2012 (OL L 337, 2012, p. 2), 2013 m. liepos 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 714/2013 (OL L 201, 2013, p. 10), 2014 m. vasario 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 125/2014 (OL L 40, 2014, p. 9) ir 2014 m. liepos 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 790/2014 (OL L 217, 2014, p. 1), kuriais įgyvendinama Reglamento Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir atitinkamai panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 ir 125/2014,

kiek šie aktai susiję su Hamas ir Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Priimti galutinį sprendimą dėl šiame apeliaciniame skunde keliamų klausimų.

Priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylose T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P ir šioje byloje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas susijęs su faktų tikrumo įrodinėjimo pareigos paskirstymą reglamentuojančių principų pažeidimu:

Bendrasis Teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymą reglamentuojančius principus, įtvirtintus Sprendime Taryba / Hamas, C-79/15 P, ir nustatė Hamas įrodinėjimo pareigą, kurią labai sunku ar net neįmanoma įvykdyti,

papildomai nurodoma, kad Bendrasis Teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymą reglamentuojančius principus, nes nusprendė, kad Hamas konkrečiai ir detaliai neužginčijo Tarybos nustatytų faktų,

Bendrasis Teismas pažeidė jam tenkančią pareigą pakankamai išsamiai atsakyti į visus apeliantės argumentus dėl galimybės apkaltinti ją teroro aktais.

Antrasis pagrindas susijęs su teisės į veiksmingą teisminę kontrolę pažeidimu:

Bendrasis Teismas atėmė iš apeliantės teisę į veiksmingą teisminę kontrolę, nes nekonstatavo, kad Taryba neįrodė jos motyvuose nurodytų faktų tikrumo,

Bendrasis Teismas nepašalino teisės į veiksmingą teisminę kontrolę pažeidimo, nors taikyta proceso organizavimo priemonė patvirtino, kad ginčijami aktai neturėjo pakankamai tvirto faktinio pagrindo,

Bendrasis Teismas atmetė pagrindą, susijusį su klaida dėl faktų tikrumo, Tarybos padaryta po ieškovei nepalankios nelygios procedūros.

Trečiasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padarytu Bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalies pažeidimu, nes jis nusprendė, kad Didžiosios Britanijos priimtas sprendimas, kuriuo rėmėsi Taryba, prilygo nuteisimui:

Bendrojo Teismo pasiūlytas kvalifikavimas kaip nuteisimo neatitinka Bendrojoje pozicijoje 2001/931 įtvirtintų kriterijų ir dėl jo pareiga motyvuoti aktus netenka prasmės,

remdamasis šiuo klaidingu kvalifikavimu Bendrasis Teismas taip pat pavertė neįmanoma nacionaliniuose sprendimuose nurodytų faktų kvalifikavimo teisminę kontrolę.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas galėjo atmesti argumentą, kad Taryba nepakankamai atsižvelgė į laikui bėgant pasikeitusią padėtį, tik pažeidęs Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio antrą pastraipą, neteisėtai pakeitęs motyvus savaisiais ir remdamasis klaidinga prielaida.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas SESV 296 straipsnį, nes nusprendė, kad pačios Tarybos nustatyti faktai ir jų kvalifikavimas pakankamai konkrečiai ir tiksliai nurodyti motyvuose, todėl apeliantė negali jų ginčyti, o teismas – tikrinti.

____________