Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2018 г. от Felismino Pereira срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 13 юли 2018 г. по дело T-606/16, Pereira/Комисия

(Дело C-571/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Felismino Pereira (представител: N. de Montigny, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 14 февруари 2019 г. Съдът (седми състав) отхвърли жалбата като явно недопустима.

____________