Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2018 Felisminem Pereirou proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 13. července 2018 ve věci T-606/16, Pereira v. Komise

(Věc C-571/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Felismino Pereira (zástupkyně: N. de Montigny, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 14. února 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) odmítl kasační opravný prostředek jako zjevně nepřípustný.

____________