Language of document :

Appel iværksat den 11. september 2018 af Felismino Pereira til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-606/16, Pereira mod Kommissionen

(Sag C-571/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Felismino Pereira (ved avocate N. de Montigny)

Den anden part i appelsagen: Europa-Komissionen

Ved kendelse af 14. februar 2019 har Domstolen (Syvende Afdeling) afvist appellen.

____________