Language of document :

Felismino Pereira 11. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 13. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-606/16: Pereira versus komisjon

(kohtuasi C-571/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Felismino Pereira (esindaja: advokaat N. de Montigny)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Kohus (seitsmes koda) tunnistas 14. veebruari 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse ilmselgelt vastuvõetamatuks.

____________