Language of document :

Valitus, jonka Felismino Pereira on tehnyt 11.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-606/16., Pereira v. komissio, 13.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-571/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Felismino Pereira (edustaja: N. de Montigny, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on 14.2.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________