Language of document :

Žalba koju je 11. rujna 2018. podnio Felismino Pereira protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-606/16, Pereira protiv Komisije

(predmet C- 571/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Felismino Pereira (zastupnik: N. de Montigny, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 14. veljače 2019. Sud (sedmo vijeće) odbacio je žalbu kao očito nedopuštenu.

____________