Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. septembrī Felismino Pereira iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-606/16 Pereira/Komisija

(Lieta C-571/18 P)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Felismino Pereira (pārstāvis: N. de Montigny, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 14. februāra rīkojumu Tiesa (septītā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību kā acīmredzami nepieņemamu.

____________