Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2018 door Felismino Pereira tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 13 juli 2018 in zaak T-606/16, Pereira/Commissie

(Zaak C-571/18 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Felismino Pereira (vertegenwoordiger: N. de Montigny, avocate)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Bij beschikking van 14 februari 2019 heeft het Hof (Zevende kamer) de hogere voorziening afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid.

____________