Language of document :

Recurs introdus la 11 septembrie 2018 de Felismino Pereira împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 13 iulie 2018 în cauza T-606/16, Pereira/Comisia

(Cauza C-571/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Felismino Pereira (reprezentant: N. de Montigny, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Prin Ordonanța din 14 februarie 2019, Curtea (Camera a șaptea) a respins recursul ca fiind vădit inadmisibil.

____________