Language of document :

Odvolanie podané 11. septembra 2018: Felismino Pereira proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 13. júla 2018 vo veci T-606/16, Pereira/Komisia

(vec C-571/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Felismino Pereira (v zastúpení: N. de Montigny, avocate)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z o 14. februára 2019 Súdny dvor (siedma komora) zamietol odvolanie ako zjavne neprístupné.

____________