Language of document :

Pritožba, ki jo je Felismino Pereira vložil 11. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi T-606/16, Pereira/Komisija

(Zadeva C-571/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Felismino Pereira (zastopnik: N. de Montigny, avocate)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 14. februarja 2019 pritožbo zavrglo kot očitno nedopustno.

____________