Language of document :

Överklagande ingett den 11 september 2018 av Felismino Pereira av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 13 juli 2018 i mål T-606/16, Pereira mot kommissionen

(Mål C-571/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Felismino Pereira (ombud: N. de Montigny, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Genom beslut av den 14 februari 2019 har domstolen (sjunde avdelningen) avvisat överklagandet, då det uppenbart inte kan tas upp till prövning.

____________