Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2018 г. от Petrus Kerstens срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 26 юни 2018 г. по дело T-757/17, Kerstens/Комисия

(Дело C-577/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Petrus Kerstens (представител : C. Mourato, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 22 януари 2019 г. Съдът (шести състав) отхвърли жалбата.

____________