Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2018 Petrusem Kerstensem proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 26. června 2018 ve věci     T-757/17, Kerstens v. Komise

(Věc C-577/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Petrus Kerstens (zástupce: C. Mourato, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 22. ledna 2019 Soudní dvůr (šestý senát) zamítl kasační opravný prostředek.

____________