Language of document :

Appel iværksat den 11. september 2018 af Petrus Kerstens til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 26. juni 2018 i sag T-757/17, Kerstens mod Kommissionen

(Sag C-577/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Petrus Kerstens (ved advokat C. Mourato)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 22. januar 2019 forkastet appellen.

____________