Language of document :

Petrus Kerstensi 11. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 26. juuni 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-757/17: Kerstens versus komisjon

(kohtuasi C-577/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Petrus Kerstens (esindaja: advokaat C. Mourato)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 22. jaanuari 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________