Language of document :

Žalba koju je 11. rujna 2018. podnio Petrus Kerstens protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 26. lipnja 2018. u predmetu T-757/17, Kerstens protiv Komisije

(predmet C-577/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Petrus Kerstens (zastupnik: C. Mourato, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 22. siječnja 2019. Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu.

____________