Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. septembrī Petrus Kerstens iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 26. jūnija rīkojumu lietā T-757/17 Kerstens/Komisija

(Lieta C-577/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus Kerstens (pārstāvis: C. Mourato, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 22. janvāra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________