Language of document :

Appell ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2018 minn Petrus Kerstens mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-26 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-757/17, Kerstens vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-577/18 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Petrus Kerstens (rappreżentant: C. Mourato, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-22 ta’ Jannar 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell.

____________