Language of document :

Odvolanie podané 11. septembra 2018: Petrus Kerstens proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 26. júna 2018 vo veci T-757/17, Kerstens/Komisia

(vec C-577/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Petrus Kerstens (v zastúpení: C. Mourato, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z 22. januára 2019 Súdny dvor (šiesta komora) odvolanie zamietol.

____________