Language of document :

Pritožba, ki jo je Petrus Kerstens vložil 11. septembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2018 v zadevi T-757/17, Kerstens/Komisija

(Zadeva C-577/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Petrus Kerstens (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Sodišče Evropske unije (šesti senat) je s sklepom z dne 22. januarja 2019 pritožbo zavrnilo.

____________