Language of document :

Överklagande ingett den 11 september 2018 av Petrus Kerstens av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 26 juni 2018 i mål T-757/17, Kerstens mot kommissionen

(Mål C-577/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Petrus Kerstens (ombud: C. Mourato, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

EU-domstolen (sjätte avdelningen) har genom beslut av den 22 januari 2019 ogillat överklagandet.

____________