Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 25.1.2019 – HA v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(asia C-47/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HA

Vastaaja: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluvatko lainelautailu- ja purjehdusopetus myös yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdassa olevan koulu- ja yliopisto-opetuksen käsitteen alaan? Onko riittävää, että tällaista opetusta tarjotaan vähintään yhdessä jäsenvaltion oppilaitoksessa tai yliopistossa?

Edellyttääkö arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdassa tarkoitetuksi koulu- tai yliopisto-opetukseksi hyväksyminen, että opetuksesta annetaan arvosana, vai onko riittävää, että lainelautailu- tai purjehduskurssi järjestetään koulu- tai yliopistotapahtuman yhteydessä, kuten luokkaretken yhteydessä?

Voidaanko lainelautailu- ja purjehduskoulua pitää arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuna vastaavia päämääriä omaavana laitoksena opetusalan lainsäädännön tai yliopistolainsäädännön säännösten nojalla, kun näiden säännösten mukaan myös ulkopuoliset lainelautailu- tai purjehduskurssit ovat osa koululiikuntaa tai liikunnanopettajien yliopistokoulutusta, josta annetaan arvosana tai muu kurssitodistus, taikka urheilun harrastamisen yleishyödyllisen luonteen nojalla? Edellyttääkö tällainen hyväksyntä sitä, että oppilaitos tai yliopisto ottaa vastattavakseen kurssikustannukset joko suoraan tai välillisesti?

Onko luokkaretken yhteydessä toteutettavaa lainelautailu- tai purjehduskurssia pidettävä arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuna palvelujen suorituksena, joka liittyy läheisesti lasten ja nuorten suojeluun, ja jos on, edellyttääkö tämä tietynkestoista suojelua?

Edellyttääkö arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan j alakohdan ilmaisu ”opettajan koulu- tai yliopisto-opetuksen tueksi antamat yksityisoppitunnit” sitä, että verovelvollinen itse antaa tätä opetusta?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.