Language of document :

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2019. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HA kontra Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(C-47/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: HA

Alperes: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szörf- és vitorlásoktatást is magában foglalja-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: héairányelv) 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában szereplő iskolai, illetve egyetemi oktatás fogalma? Elegendő-e, ha a tagállam legalább egyik iskolájában vagy egyetemén kínálnak ilyen oktatást?

Szükséges-e a héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontja értelmében vett iskolai vagy egyetemi oktatás fennállásához az, hogy az oktatásban elért eredmény beleszámítson az osztályozásba, vagy elegendő, ha a szörf- vagy vitorlástanfolyamra iskolai vagy egyetemi rendezvény, például osztálykirándulás keretében kerül sor?

Alapulhat-e a szörf- és vitorlásiskolának a héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében vett egyéb, hasonló céllal létrehozott intézményként történő elismerése az iskolai vagy egyetemi oktatást szabályozó rendelkezéseken, amelyek szerint a külső szörf- vagy vitorlástanfolyamok is az iskolai testnevelés vagy a testnevelő tanárok egyetemi képzésének osztályozott vagy más módon értékelt részét képezi, és/vagy a sporttevékenység közérdekű jellegén? Szükséges-e az ilyen elismeréshez, hogy a tanfolyamok költségeit közvetlenül vagy közvetve az iskola vagy az egyetem viselje?

A héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett, a gyermek- és ifjúságvédelemmel szorosan összefüggő szolgáltatásnak minősülnek-e az osztálykirándulás keretében szervezett szörf- vagy vitorlástanfolyamok; ha igen, szükséges-e ehhez, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem bizonyos ideig tartson?

A héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének j) pontjában szereplő „az iskolai vagy egyetemi oktatáshoz kapcsolódó, tanárok által adott magánórák” megfogalmazás feltételezi-e azt, hogy az adóalany személyesen adja az órákat?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.