Language of document :

2019 m. sausio 25 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HA / Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Byla C-47/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: HA

Atsakovė: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar mokymo paslaugų, susijusių su viduriniu ar universitetiniu išsilavinimu, sąvoka, įtvirtinta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (PVM direktyva) 132 straipsnio 1 dalies i ir j punktuose, taip pat apima banglenčių sporto ir buriavimo mokymą? Ar pakanka, kad toks mokymas būtų siūlomas bent vienoje iš valstybės narės mokyklų ar bent viename universitete?

2.    Ar tam, kad mokymo paslaugos būtų laikomos susijusiomis su viduriniu ar universitetiniu išsilavinimu, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 132 straipsnio 1 dalies i ir j punktus, būtina, kad mokymas būtų įtrauktas į vertinimo sistemą, ar pakanka, kad banglenčių sporto ar buriavimo kursai vyktų kaip mokyklos ar universiteto renginys, pavyzdžiui, kaip klasės išvyka?

3.    Ar banglenčių sporto ir buriavimo mokykla gali būti pripažinta turinčia panašią paskirtį, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 132 straipsnio 1 dalies i punktą, remiantis mokyklų ar universitetų veiklą reglamentuojančiomis taisyklėmis, pagal kurias išoriniai banglenčių sporto arba buriavimo kursai laikomi kūno kultūros pamokų arba kūno kultūros mokytojų universitetinio rengimo dalimi, įtraukta į vertinimo sistemą arba kitus mokymosi pasiekimus, ir (arba) su visuomenės interesais susijusia sportine veikla? Ar tokiam pripažinimui būtina, kad mokykla arba universitetas tiesiogiai arba netiesiogiai apmokėtų kursus?

4.    Ar banglenčių sporto arba buriavimo kursai per klasės išvyką laikomi su vaikų ir jaunimo apsauga glaudžiai susijusiomis paslaugomis, kaip tai apibrėžta PVM direktyvos 132 straipsnio 1 dalies h punkte? Jei taip, ar būtina tam tikra tokios apsaugos trukmė?

5.    Ar formuluotė „mokytojų privačiai teikiamos mokymo paslaugos, susijusios su viduriniu ar universitetiniu išsilavinimu“ PVM direktyvos 132 straipsnio 1 dalies j punkte reiškia, kad apmokestinamasis asmuo moko asmeniškai?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.