Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. janvārī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Lieta C-47/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: HA

Atbildētāja: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdzienā “skolas vai universitātes izglītība” Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 (PVN direktīva) 132. panta 1. punkta i) un j) apakšpunktā ietilpst arī sērfinga un burāšanas mācības? Vai pietiek ar to, ja šādas mācības tiek piedāvātas vismaz vienā dalībvalsts skolā vai augstskolā?

Vai pieņēmuma par skolas vai universitātes izglītību PVN direktīvas 132. panta 1. punkta i) un j) apakšpunkta izpratnē priekšnoteikums ir tāds, ka mācības tiek ņemtas vērā, izliekot atzīmi, vai pietiek ar to, ja sērfinga vai burāšanas kurss tiek pasniegts skolas vai augstskolas pasākuma, piemēram, klases izbrauciena laikā?

Vai sērfinga un burāšanas skolas atzīšana par organizāciju, kurai ir līdzīgi mērķi, PVN direktīvas 132. panta 1. punkta i) apakšpunkta izpratnē var izrietēt no noteikumiem skolu un augstskolu tiesību jomā, atbilstoši kuriem arī ārpusskolas sērfinga vai burāšanas kursi ir daļa no fiziskās audzināšanas mācībām vai fiziskās audzināšanas skolotāju augstskolu izglītības ar atzīmju izlikšanu vai citu snieguma vērtējumu, un/vai no sabiedrības intereses, ka tiek veiktas sporta aktivitātes? Vai šādas atzīšanas priekšnoteikums ir tāds, ka skola vai augstskola tieši vai netieši apņemas segt kursu izmaksas?

Vai sērfinga vai burāšanas kursi, kas tiek pasniegti klases izbrauciena laikā, ir ar bērnu un jauniešu aizsardzību cieši saistīts pakalpojums PVN direktīvas 132. panta 1. punkta h) apakšpunkta izpratnē; ja tas tā ir, vai šajā ziņā ir nepieciešams, ka aizsardzība ilgst konkrētu laiku?

Vai PVN direktīvas 132. panta 1. punkta j) apakšpunktā ietvertā formulējuma “mācības, ko skolotāji pasniedz privāti un kas aptver skolas vai universitātes mācību vielu” priekšnoteikums ir tāds, ka nodokļu maksātājs nodarbību pasniedz personīgi?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.