Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 25 ianuarie 2019 – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Cauza C-47/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: HA

Pârâtă: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Întrebările preliminare

Noțiunea de învățământ școlar sau universitar prevăzută la articolul 132 alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva TVA”) include și cursurile de surfing și de navigație? Este suficient ca un astfel de curs să fie oferit în cel puțin o școală sau universitate din statul membru?

Pentru recunoașterea drept curs în sistemul de învățământ școlar sau universitar în sensul articolului 132 alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva TVA, este necesar ca cursul să fie introdus în sistemul de notare sau este suficient dacă cursul de surfing sau de navigație este predat în cadrul unei activități organizate de școală sau de universitate, cum ar fi o excursie școlară?

Recunoașterea unei școli de surfing și de navigație drept organizație cu scopuri similare în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (i) din Directiva TVA poate decurge din dispozițiile normative care reglementează învățământul școlar sau universitar, conform cărora chiar și cursurile externe de surfing sau de navigație fac parte din disciplina sportivă sau din formarea universitară a profesorilor de sport printr-un sistem de notare sau o altfel de atestare a performanței și/sau din interesul general în practicarea unei activități sportive? Pentru o astfel de recunoaștere, este necesară suportarea în mod direct sau indirect de școală sau de universitate a costurilor aferente cursurilor?

Cursurile de surfing și de navigație susținute în cadrul unei excursii școlare reprezintă un serviciu prestat în strânsă legătură cu protecția copiilor și a tinerilor în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (h) din Directiva TVA; în cazul unui răspuns afirmativ, este necesară în acest scop o anumită durată a cursurilor?

Expresia „pregătirea particulară oferită de profesori și la nivel de învățământ școlar și universitar” care figurează la articolului 132 alineatul (1) litera (j) din Directiva TVA presupune ca persoana impozabilă însăși să predea cursul?

____________

1     JO 2006. L 347, p. 1.