Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 25. januarja 2019 – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Zadeva C-47/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HA

Tožena stranka: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pojem šolskega ali univerzitetnega izobraževanja iz člena 132(1)(i) in (j) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 (Direktiva o skupnem sistemu davka na dodano vrednost) zajema tudi pouk deskanja in jadranja? Ali zadostuje, če se tak pouk ponuja na vsaj eni šoli ali univerzi države članice?

2.    Ali je za opredelitev kot šolsko ali univerzitetno izobraževanje v smislu člena 132(1)(i) in (j) Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost treba, da je pouk ocenjen, ali zadostuje, da tečaj deskanja ali jadranja poteka v okviru dejavnosti šole ali univerze, na primer razrednega izleta?

3.    Ali lahko priznanje šole deskanja in jadranja kot organizacije s podobnim namenom v smislu člena 132(1)(i) Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost temelji na določbah zakonodaje o šolah ali univerzah, v skladu s katerimi so tudi zunanji tečaji deskanja ali jadranja del pouka športne vzgoje ali univerzitetnega izobraževanja učiteljev športne vzgoje z oceno ali drugim izkazom uspeha, in/ali splošnem interesu za športne dejavnosti? Ali je pogoj za tako priznanje, da šola ali univerza neposredno ali posredno prevzameta stroške tečajev?

4.    Ali tečaji deskanja ali jadranja v okviru razrednega izleta pomenijo opravljanje storitev, ki je tesno povezano z varstvom otrok in mladine v smislu člena 132(1)(h) Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost; če je odgovor pritrdilen, ali je pogoj za to, da varstvo traja določeno obdobje?

5.    Ali besedna zveza „poučevanje, ki ga učitelji opravljajo zasebno in se nanaša na šolsko ali univerzitetno izobraževanje“ iz člena 132(1)(j) Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost določa, da poučuje davčni zavezanec osebno?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.