Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 25 januari 2019 – HA mot Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Mål C-47/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: HA

Motpart: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Tolkningsfrågor

1.    Omfattar begreppet skolundervisning eller universitetsutbildning i artikel 132.1 i och j i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) också surf- och seglingsutbildning? Är det tillräckligt att en sådan utbildning erbjuds vid minst en skola eller ett universitet i medlemsstaten?

2.    Krävs det, för att det ska anses utgöra skolundervisning eller universitetsutbildning i den mening som avses i artikel 132.1 i och j i mervärdesskattedirektivet, att utbildningen betygsätts, eller räcker det att surf- eller seglingskursen ges i samband med en aktivitet vid skolan eller universitetet, till exempel en klassresa?

3.    Kan ett erkännande av en surf- och seglingsskola som organ med liknande syften i den mening som avses i artikel 132.1 i i mervärdesskattedirektivet följa av bestämmelserna i skollagstiftningen eller universitetslagstiftningen, enligt vilka också externa surf- eller seglingskurser ingår i idrottsundervisning eller i universitetsutbildning av idrottslärare och betygsätts eller intygas på annat sätt, och/eller av ett allmänintresse av idrottsverksamhet? Krävs det för ett sådant erkännande att skolan eller universitetet direkt eller indirekt betalar kostnaderna för kurserna?

4.    Utgör surf- och seglingskurser i samband med en klassresa en tjänst med nära anknytning till skydd av barn och ungdomar i den mening som avses i artikel 132.1 h i mervärdesskattedirektivet? Om så är fallet, krävs det för detta att omhändertagandet pågår en viss tid?

5.    Förutsätter formuleringen ”[u]ndervisning som ges privat av lärare och som avser skolundervisning eller universitetsutbildning” i artikel 132.1 j i mervärdesskattedirektivet att den beskattningsbara personen själv ger undervisningen?

____________

1 EUT 2006, L 347, s.1.