Language of document :

Жалба, подадена на 27 октомври 2018 г. от Adis Higiene, S.L. срещу определението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 10 август 2018 г. по дело T-309/18 — Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Дело C-669/18 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Adis Higiene, S.L. (представители: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 27 февруари 2019 г. Съдът (шести състав) отхвърли жалбата и постанови Adis Higiene, S.L. да понесе направените от него съдебни разноски.

____________