Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. října 2018 společností Adis Higiene, S.L., proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 10. srpna 2018 ve věci T-309/18, Adis Higiene v. EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Věc C-669/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Adis Higiene, S.L. (zástupkyně: M. J. Sanmartín Sanmartín, advokátka)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 27. února 2019 Soudní dvůr (šestý senát) zamítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že Adis Higiene, S.L., ponese vlastní náklady řízení.

____________